Cursorin kiinteistöpalveluiden asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti – vuokralaiset tyytyväisiä tilojen toimivuuteen ja kuntoon

Cursorin kiinteistöpalvelut mittaa vuosittain usein eri tavoin asiakkaidensa tyytyväisyyttä. Kiinteistöjen asiakastyytyväisyyskyselyt jakautuvat kahden tyyppisiin kyselyihin: uusien ja poistuvien vuokralaisten kyselyihin sekä kerran vuodessa lähetettävään kaikkien vuokralaisten tyytyväisyyttä mittaavaan kyselyyn. Vuosittain lähetettävässä kyselyssä mitataan kiinteistönhoidon, siivouksen ja ravintolapalveluiden sujuvuutta, yrityksen omien ja kiinteistön yleisten tilojen toimivuutta sekä tyytyväisyyttä kokoustiloihin sekä Cursorilta saatuun palveluun. Näiden lisäksi mitataan Datariinan kokoustilojen varaajien tyytyväisyyttä.

– Asiakastyytyväisyyttä kerätään palveluita kehittääksemme – sekä meidän omia palveluitamme, että ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita. Vastausten perusteella tiedämme mihin asiakkaamme ovat tyytyväisiä ja missä on kehitettävää. Poistuneille ja uusille vuokralaisille lähetettävillä kyselyillä haluamme kartoittaa miten olemme onnistuneet asiakkuuden hoidossa, yrityksen tilatarpeen arvioinnissa ja tarjotun tilaratkaisun soveltuvuudessa yrityksen tarpeisiin, Cursorin kiinteistöpäällikkö Annemari Rantala kertoo.

Vuokralaiset ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja tilojen toimivuuteen

Vuonna 2023 kyselyihin vastasi yhteensä 153 vastaajaa (vastausprosentti 12 %). Vastaajamäärä oli korkeampi kuin edellisenä vuotena, jolloin vastaajia 99 kpl (vastausprosentti 10 %).

Kysyttäessä tyytyväisyyttä kunkin yrityksen omiin tiloihin, tyytyväisimpiä oltiin tilojen toimivuuteen, kuntoon ja valaistukseen. Myös tilojen lämmitykseen ja ilmastointiin oltiin melko tyytyväisiä. Kiinteistöjen yleisiin tiloihin ja Cursorilta saatuun palveluun ollaan tyytyväisiä.

– Vuokralaiset ovat kaikkein tyytyväisimpiä meiltä saatuun palveluun, erityisesti aulapalveluun Datariinan tilavarauksissa. Poistuneilta vuokralaisilta saatujen palautteesta voimme todeta, että vuokrasuhteen päättyminen ei johtunut epäonnistumisesta asiakkuuden hoidossa vaan enemmän asiakkaan työskentelytapojen muutoksista ja tarjolla olevia soveltuvimpien tilojen tarjonnan puutteesta, Annemari sanoo.

Taulukko, jossa kuvataan asiakastyytyväisyyden tuloksia.
Taulukko kuvaa Datariinan vuokralaisten tyytyväisyyttä vuokralaisina.

Saatua palautetta hyödynnetään aidosti toiminnassa

Vuoden 2022 kyselyiden palautetta on hyödynnetty vuoden 2023 kehittämistoimenpiteissä. Saadut palautteet muun muassa piha-alueiden siisteydestä ja talvikunnossapidosta vietiin eteenpäin kiinteistönhoidolle ja sovittiin toimintatavat, joilla epäkohdat korjattiin. Myös toimistotilojen vetoisuudesta saatuun huomioon puututtiin tarkastamalla kiinteistöautomaation asetukset, sekä tehtiin satunnaisia pistokokeita eri tilojen huonesäätimiin. Energianhallinnan ja ympäristöasioiden kehittämiseen toivottiin niin ikään panostusta ja erilaisia toimenpiteitä ympäristöystävällisyyden näkökulmasta on tehty.  

– Datariinan pääaulaan toivottiin myös opasteita kiinteistön yritysten sijainnista. Viime vuoden lopulla aulaan asennettiin näytöt, jotka otetaan käyttöön lähiaikoina.  Näyttöjen yksi tarkoitus on toimia ns. porrasnäyttönä eli kertoa, missä kerroksessa minkäkin toimijat tilat sijaitsevat, Annemari sanoo.

Kehitettävää löytyy myös vuodelle 2023.

– Otamme aina kaikki meidän palveluitamme koskevat kehitystarpeet vakavasti, analysoimme ne huolellisesti ja mahdollisuuksien mukaan muutamme toimintatapojamme tarpeita vastaavasti. Valitettavasti aina se ei ole mahdollista, sillä toive saattaa liittyä esimerkiksi sellaiseen asiaan, joka vaatisi mittavia investointeja, Annemari kertoo.

NPS eli Net Promoter Score -arvo kertoo siitä, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi saamaansa palvelua tuttavalle tai kollegalle. Vuonna 2023 Cursorin kiinteistöpalveluiden kaikkien kyselyiden NPS-luku oli 70, kun se edellisvuonna oli 53.

– 75 % kaikista viime vuoden yritystilojen kyselyihin vastanneista suosittelisi meidän tarjoamia tilapalveluja muille (63 % vuonna 2022). Datariinan tilavarauksia koskevan kyselyn viime vuoden NPS oli itseasiassa huimat 91, Annemari iloitsee.

Liity mukaan tyytyväisten vuokralaisten joukkoon ja katso vapaat toimitilat täältä.