Datariinassa yritysten vastuullisuutta tuetaan toimimalla vastuullisena vuokranantajana

Yrityksen vastuullisuus on asia, jota ei voi olla huomioimatta. Se on myös asia, jota voi toteuttaa monella tapaa – yrityksen omat resurssit huomioiden. Myös Cursorin omistamissa kiinteistöissä, kuten Datariinassa, vastuullisuuteen on kiinnitetty huomiota arkisissa asioissa.  Vastuullisuus tarkoittaa Datariinan tapauksessa muun muassa energiatehokkuuden parantamista, hiilidioksidineutraalin sähkön käyttöä, asianmukaista jätteiden lajittelua, vuokrattavien toimitilojen työskentelyolosuhteista huolehtimista ja tilaajavastuulakia noudattavia alihankkijoita ja urakoitsijoita. Kun toimitilan yritykselle vuokraava taho on vastuullinen omassa toiminnassaan, helpottaa se yrityksen omia vastuullisuutta edistäviä toimenpiteitä.

Datariinan omistava Cursor on sitoutunut Kotkan kaupungin laatimaan ilmasto-ohjelman tavoitteisiin sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kaikessa liiketoiminnassaan. Valtaosa Cursorin omistamista kiinteistöistä on myös mukana valtion energiatehokkuussopimuksissa, joka tarkoittaa muun muassa 10 % energiansäästötavoitetta lämmityksessä ja kiinteistösähkössä vuoteen 2025 mennessä. Datariinan osalta sopimuksen tavoitetta on toteutettu esimerkiksi uusimalla pihavalaistus led-valaistukseksi.

Cursorin kiinteistöpäällikkö Annemari Rantalan mukaan energiatehokkuuden parantamisessa avainasemassa ovatkin tarpeenmukainen ja oikein säädetty lämmitys, ilmanvaihto, valaistus, vedenkäyttö ja jäähdytys.

– Jatkuva parantaminen automaation sekä modernin talotekniikan avulla ovat olleet osa arkeamme jo vuosien ajan. Kiinteistötasolla varmistamme, että kiinteistöteknisten laitteistojen säädöt ovat oikein ja huomioimme olosuhteet niiden ohjaamisessa. Konkreettisena energiansäästötoimenpiteenä olemme jo optimoineet lämpimän käyttöveden lämpötilarajoja, ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja ja ulkovalaistuksen syttymis- ja sammumisasetuksia sekä systemaattisesti uusineet yleisten tilojen valaisimia energiatehokkaiksi led-valaisimiksi, Annemari kertoo.

Vuokranantajan vastuullisuus on osa yrityksen vastuullisuutta

Cursorin kiinteistöpalvelut ohjeistaa vuokralaisiaan energiansäästössä ja jätteiden lajittelussa. Viime vuonna vallinneen energiakriisin aikaan Datariinassa jaettiin suosituksia energian säästöön. Suosituksissa kannustettiin vuokralaisia ottamaan käyttöön energiaa säästäviä toimintatapoja, kuten huolehtimaan valojen ja sähkölaitteiden sammuttamisesta käyttämättä olevista huonetiloista ja aina työpäivän päätteeksi, sekä valitsemaan portaat hissin sijaan.

– Datariinassa kannustetaan myös kierrätykseen ja lajitteluohjeet on jaettu kaikille vuokralaisille. Olemme jakaneet vinkkejä energian säästöön myös alkuvuodesta, Datariinan aulavastaava Suvi Hakala kertoo.

Kiinteistöpalvelut tukee vuokralaisia heidän omissa ympäristö-, energiatehokkuus- ja vastuullisuustavoitteissaan.

– Meidän vuokralaisemme ovat koko ajan yhä kiinnostuneempia kiinteistöjemme vastuullisuudesta, ja sitä kautta vastuullisuuden eteen työskenteleminen on tärkeää. Toimitamme heille myös säännöllisesti heidän raportoinneissaan tarvitsemia kulutustietoja, Annemari sanoo.

Seuranta on osa vastuullisuuden toteuttamista

Kiinteistöpalveluissa seurataan kiinteistöjen kulutuksia systemaattisesti ja puututaan aktiivisesti mahdollisiin poikkeamiin. Säännöllinen kulutusseuranta vähentää yllätyksiä, sillä kulutusten äkillinen lisääntyminen voi olla merkki laiterikosta, jonkin laitteen unohtamisesta päälle tai laitteen väärästä asetuksesta.

– Seuraamme myös sitä, että olosuhteet tiloissamme ovat lakien ja asetusten mukaiset. Mikäli poikkeamia esiintyy, ryhdymme viipymättä selvitysprosessiin yhdessä sisäilma-asiantuntija- ja kuntotutkijakumppaneiden kanssa, Annemari sanoo.