Cursorin kiinteistöissä on pitovoimaa - vuosi 2022 palautti poikkeusvuosista ja sai aikaan uusia toimintamalleja

Cursorin omistuksessa on yhteensä yli 35 000 neliötä erityyppistä vuokrattavaa toimitilaa, joissa työskentelee yli 900 työntekijää. Vuonna 2022 vuokralaisia oli yli 70 – kuten viitenä edellisvuotenakin. Osa yrityksistä on ollut vuokralaisina jopa 20 vuotta. Kiinteistöjen vuokraamisesta ja ylläpidosta vastaava Cursorin kiinteistöpalvelut on vuokranantajana kiitelty; asiakastyytyväisyyskyselyissä arvosana on 3,5 (asteikko 1–4). Asiakastyytyväisyyttä seurataan sekä tilojen että palvelujen osalta säännöllisesti – hyvää palautetta on saatu sekä asiakkailta että heidän sidosryhmiltään. Pitkät vuokralaissuhteet ovat monen asian summa; korkean asiakastyytyväisyyden lisäksi vuokralaisten tilatarpeiden muuttuessa kiinteistöpalvelut pyrkii aina joko kehittämään olemassa olevia tiloja tai löytämään kiinteistöstä uudet tarpeisiin soveltuvat tilat.

Viime vuonna Cursorin vuokralaisten toimitiloissa ei tehty suurempia tilamuutosremontteja, mutta pienempiä kunnossapitokorjauksia ja remontteja kyllä. Näissä muutostöissä päivitettiin tilojen yleisilmettä sekä paranneltiin tilojen toiminnallisuutta. Vuonna 2022 keskityttiin enemmän kiinteistöjen yleisten sisätilojen ja ulkoalueiden kunnossapitoon ja korjaustöihin, jotka osaltaan vaikuttavat kiinteistöjen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

”Ystävällinen ja auttavainen aulapalvelu”

Cursorin kiinteistöistä sekä Datariinassa että Eaglessa toimii aulapalvelu hybridinä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, aulapalveluista vastaava on puolet viikosta toisessa kiinteistössä ja puolet toisessa – molemmissa kiinteistöissä kuitenkin aina tavattavissa puhelimella. Aulapalvelu on niin ikään kiitelty palvelu ja saa lähes poikkeuksetta hyvää palautetta.

Kokoustiloja tarjoavassa Datariinassa hybridimalli on myös asiakkaiden kokouksissa arkipäivää. Datariinan kokoustilojen täyttöaste nousi vuonna 2022 koronaa edeltävälle tasolle ja mahdollisuus ottaa ihmisiä mukaan kokouksiin etänä, on uusi normaali lisä. Poikkeuksellisten vuosien jälkeen ihmiset saapuvat myös mielellään kokouksiin paikanpäälle ja isojakin kokouksia järjestetään.

”Ystävällinen ja auttavainen aulapalvelu, Suvi on mahtava ja saa kaiken järjestymään.”

Asiakaspalaute

Vuosi 2022 palautti poikkeusvuosista ja sai aikaan uusia toimintamalleja. Ihmiset liikkuvat tiloissa ja kokouksissa normaaliin tapaan. Uusista työn tekemisen tavoista huolimatta Cursorin kiinteistöissä on pitovoimaa, ja vuokralaisten vaihtuvuus on ollut vähäistä.