Cadmaticin toimitilamuutos pohjautuu työntekijöiden hyvinvoinnille

Keväällä 2023 Cadmaticin Timo Riisiölle tuli ajatus toimitilamuutoksesta. Pandemian takia muuttunut työkulttuuri näkyi Cadmaticilla lisääntyneenä etätyönä ja yli 500 neliömetrin toimitilat eivät enää palvelleet parhaalla mahdollisella tavalla. Vuosia Datariinassa vuokralla ollut Cadmatic (aiemmin KymData) alkoi Timon johdolla suunnitella ensin silloisen toimitilansa muokkaamista.

– Aika nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että silloisen toimitilan muokkaamisella ei saataisi aikaan toivottua lopputulosta. Onneksi Cursorin kiinteistöpalveluiden Annemari Rantala keksi, että Datariinan toisesta kerroksesta oli vapautumassa tilat, jotka yhdistämällä saataisiin meille sopivampi toimitila, Timo kertoo.

Timon mukaan toimitilamuutoksen tärkein liikkeellepaneva tekijä oli työntekijöiden viihtyvyys työpaikalla. Hän korostaa tilojen merkitystä työviihtyvyyden osana, sekä työntekijän omaa mahdollisuutta valita miten työskentelee. Uuteen toimitilaan rakennettiin noin puolet kiinteitä työpisteitä ja puolet niin sanottuja flex-työtiloja, joissa saa työskennellä vapaasti kuka tahansa. Cadmaticilla työntekijät saavat valita, työskentelevätkö toimistolla vai etänä.

– Me halusimme tilamuutoksella luoda ennen kaikkea viihtyisät tilat. Jokainen työntekijä sai valita, haluaako tuleviin toimitiloihin oman nimetyn huoneensa vai haluaako työskennellä yhteisissä työtiloissa silloin, kun on lähitöissä.  Keskeinen ajatus oli, että emme halua pakottaa ketään toimistolle, mutta tarjoamme mahdollisuuden viihtyä myös täällä, Timo sanoo.

Cadmaticin toimitilamuutos Datariinassa. Kuvassa harmaa pieni sohva, jonka ympärillä oransseja sisustuselementtejä.

Työntekijät olivat mukana aktiivisesti koko prosessin ajan – aina suunnitteluvaiheesta arkkitehdin luonnosten kommentointiin. Tilan suunnittelussa onnistuttiin ja saatiin aikaan tilat, joissa ei pönötetä.

– Oli ilo huomata, miten työntekijät osallistuivat tilamuutokseen. Meillä on sellainen näppituntuma, että näissä uusissa toimitiloissa käydään enemmän, kuin edellisissä, mikä sekin kertoo projektin onnistumisesta, Timo sanoo.

Toimitilamuutos oli helppo prosessi

Toimitilamuutos lähti liikkeelle keväällä ja kesäkuussa alkoi remontti. Syyskuussa Cadmatic muutti paikallisen urheiluseuran voimin uusiin toimitiloihin.

– Päällimmäinen tunne koko muutosprosessista on helpotus. Vuokranantajan yhteistyöhalu teki prosessista helpon. Yhteydenpito Annemarin ja Insinöörilinjan väen kanssa ja koko prosessin eteenpäin vieminen on ollut heti ensikontaktista alkaen aktiivista ja sujuvaa, Timo kehuu.

Uuteen toimitilaan suunniteltiin ja rakennettiin uusia huoneita, sekä asennettiin valoa läpäiseviä lasiseiniä. Tila on rakennettu siten, että riippumatta siitä missä avoimessa tilassa työskenteleekin, voi seurata tv-järjestelmän kautta yhtä ja samaa esitystä – esimerkiksi yrityksen sisäisiä tiedotustilaisuuksia. Toimitiloihin rakennettiin myös viihtyisiä yhteistiloja, joita voi tarvittaessa käyttää epävirallisemmissakin tilaisuuksissa. Lisäksi uusittiin kulunvalvontaa, ilmastointia ja sähköjä.

– Toimitilamuutoksen käynnistäminen ei ollut meille mikään ylhäältä annettu pakollinen säästötoimenpide, vaan aito halu luoda paremmin palvelevat tilat. Halusimme pysyä Datariinassa, sillä sijainti on keskeinen, täällä on hyvät pysäköintipaikat ja lounasravintola. Kotkassa ei ole kovin montaa vastaavaa paikkaa, Timo sanoo.

Timo ja muu Cadmaticin henkilökunta viihtyvät uusissa tiloissa. Prosessi sujui mutkattomasti ilman ongelmia ja tiloista saatiin paitsi käytännölliset, myös tyylikkään näköiset.

– Jos olisi täysin uudisrakennus, johon saisi suunnitella kaiken alusta alkaen, voi olla, että joku asia olisi toisin. Näihin seiniin tämä muutos on ehdottomasti paras ratkaisu, enkä keksi mitään mitä muuttaisin, Timo kehuu.

Cadmatic on suomalainen 3D-pohjaisten suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistojen kehittäjä, jonka erityisalaa ovat laivojen, rakennusten ja prosessilaitosten rakentamisessa hyödynnettävät ohjelmistoratkaisut. Tutustu yritykseen!